Indremedisin

Indremedisin omfatter mange ulike lidelser, for eksempel diabetes, urinveisinfeksjon, kreft og livmorbetennelse. Noen indremedisinske lidelser kan diagnostiseres relativt raskt ved hjelp av få undersøkelser, mens andre sykdommer krever lengre og mer inngående utredninger. En indremedisinsk utredning består som regel alltid av en grundig klinisk undersøkelse, en blodprøve og en urinprøve.

Hva man finner i de første undersøkelsene avgjør videre utredningsgang.

For veldig mange sykdommer finnes det i dag medisiner og behandling som gjør at dyret kan opprettholde sin livskvalitet selv med en kronisk sykdom.